pro-robotu.ua
pro-robotu.ua
Про видання pro-robotu.ua Контакти pro-robotu.ua Розміщення оголошення
в тижневику
pro-robotu.ua Вакансії та
оголошення
pro-robotu.ua Пошук
по сайту
pro-robotu.ua
pro-robotu.ua
pro-robotu.ua
pro-robotu.ua Підписка на
видання
pro-robotu.ua КЗпП України pro-robotu.ua Інтерв'ю та
статті
pro-robotu.ua Класифікатор
професій

Онлайн журнал


Поради з працевлаштування

Как повысить свою квалификацию без затрат

 Квалификация без затрат чаще всего основывается на самообучении, саморазвитии, ведь специалист должен самостоятельно без лишних затрат подобрать себе ресурсы для этих целей. Где искать ресурсы для саморазвития и повышения квалификации и как выбрать подходящий?

• докладніше

Популярні професії майбутнього (за прогнозами Міносвіти)

Про такий перебіг обставин каже існуюча тенденція до неоіндустріалізаціі, розвиток ІТ-сфери праці та сучасні екологічні проблеми

• докладніше

Зверніть увагу:

Робота кухарем в Києві

Робота водієм в Києві

Робота вантажником в Києві


Інтерв'ю та статті |

Зміст контракту та порядок його укладання


Зміст контракту та порядок його укладання


Контракт, відповідно до статті 21 КЗпП України, – це особлива форма трудового договору, сфера застосування якого визначається законом. А це означає, що деякими Законами України передбачена необхідність укладення контракту з певними категоріями працівників. Укладати контракти, якщо це не передбачено законом, є грубим порушенням. Основною характерною рисою контракту є розширений перелік умов, що можуть встановлюватися сторонами самостійно. Це дає можливість роботодавцям створювати сприятливі умови праці кваліфікованому і творчому персоналу.


Порядок укладання та зміст контракту при прийнятті на роботу працівників на підприємства, в установи, організації незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої приналежності, а також до громадян, що у визначеному законом порядку зареєстровані як фізичні особи – підприємці, регламентуються Постановою КМУ від 19.03.1994р № 170 (із наступними змінами та доповненнями), дія якої не поширюється на керівників підприємств державної форми власності. Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 15.04.94 р. №23 (із наступними змінами та доповненнями) затверджена Типова форма контракту.

Цей документ має містити назву «Контракт». Укладається він у письмовій формі і підписується сторонами у двох примірниках, що мають рівну юридичну силу, по одному для кожної із них. За бажанням працівника копію контракту може бути передано профспілковому або іншому органу, що представляє інтереси працівника. Контракт набуває чинності з дати підписання його сторонами, якщо інша дата (подія) не передбачена в самому контракті. Це означає, що контракт може бути укладений на врегулювання трудових відносин, які мають виникнути в майбутньому. Наприклад, контракт між студентом та роботодавцем, який сплачує за його навчання, щодо працевлаштування молодого спеціаліста по закінченню ним навчального закладу. У будь-якому разі фактичне виконання працівником обов’язків за контрактом має супроводжуватися наказом або розпорядженням роботодавця. У разі переведення вже працюючого робітника на контрактну форму трудового договору, роботодавець має видати наказ і ознайомити з ним працівника не пізніше ніж за два місяці до дати укладання контракту.

Якщо працівник, з яким у відповідності до законодавства укладається трудовий договір у формі контракту, не погоджується на його укладання, він підлягає звільненню, як такий, що відмовився від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці. Зміст контракту становлять взаємні права та обов’язки сторін. Контракт не повинен дублювати посадових інструкцій. У цьому документі мають бути визначені: обсяги пропонованої роботи та вимоги до якості і термінів її виконання, термін дії контракту, права, обов'язки та взаємна відповідальність сторін, умови оплати й організації праці, підстави припинення та розірвання контракту, соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання взятих на себе сторонами зобов'язань, з урахуванням специфіки роботи, професійних особливостей та фінансових можливостей роботодавця. Розглянемо деякі з них докладніше.

У контракті передусім має бути зазначено місце роботи, тобто назва структурного підрозділу підприємства: цех, відділ, лабораторія тощо, куди приймається працівник, повна назва професії, посади відповідно до Класифікатора професій, кваліфікація (розряд, кваліфікаційна категорія). Робота, на яку приймається працівник, може полягати як у досягненні певного результату, так і у виконанні певних обов’язків протягом дії контракту. Роботодавець не може залучати працівника до виконання робіт, що контрактом не передбачені. Для окремих професій і видів робіт можуть бути обумовлені особливі умови праці робітників з урахуванням специфіки та особливостей професії, такі, як робота зі шкідливими умовами праці, або ж робота за сумісництвом. Умови організації праці робітника встановлюються за домовленістю сторін і можуть включати в себе обладнання робочого місця, заходи щодо підготовки та підвищення кваліфікації працівника, особливості режиму робочого часу (неповний робочий день, тиждень, погодинна робота, індивідуальний графік) та часу відпочинку, подовження додаткової відпустки.

Варто звернути увагу, що тривалість відпустки за контрактом не може бути менша, ніж це передбачено законодавством для цієї категорії працівників. У разі необхідності, пунктом можуть бути викладені умови проходження працівником випробувального терміну, при цьому вони не повинні суперечити вимогам статей 26-28 КЗпП України. Сторони самостійно погоджують та фіксують у контракті умови оплати праці та матеріальне забезпечення. Розмір виплат не може бути нижчим за розмір, передбачений чинним законодавством, колективним договором і залежить від виконання умов контракту. Додатково можуть зазначатися умови підвищення розміру оплати праці, встановлення за рахунок роботодавця надбавок, доплат, премій, винагород за підсумками обумовленого сторонами періоду. У контракті можуть бути передбачені соціально-побутові умови, такі, як надання працівнику автомобіля, покращення житлових умов, продаж акцій підприємства за номінальною вартістю, надання медичної страховки, оплата навчання дітей працівника тощо. Якщо контрактом обумовлена можливість переїзду працівника до іншої місцевості, має сенс зазначити умови, гарантії та компенсації переїзду, наприклад, забезпечення працівника житлом або надання компенсацію за його найм тощо.

Сторони також мають обумовити в контракті взаємну відповідальність (у тому числі і матеріальну) за невиконання або неналежне виконання його умов. Утім, контракт не може містити положень про застосування до працівника неустойки, штрафу та пені. Але саме за невиконання чи неналежне виконання трудових зобов’язань працівником надає роботодавцю право застосувати до працівника адміністративні, дисциплінарні стягнення та матеріальну відповідальність. При цьому забороняється застосовувати до працівника повну матеріальну відповідальність з підстав не передбачених статтею 134 КЗпП України. Так, не допускається стягнення з працівника не отриманого роботодавцем прибутку, внаслідок його протиправних дій або бездіяльності.

Термін дії контракту встановлюється за домовленістю сторін, якщо законодавство не містить прямих вказівок про його граничні строки. Після закінчення терміну дії контракт має бути переукладено на новий термін. У контракті можуть зазначатися додаткові, окрім встановлених законодавством (стаття 36 КЗпП України), підстави його дострокового припинення. А також зобов’язання роботодавця компенсувати працівнику моральну та матеріальну шкоди, якщо дострокове розірвання ініціював працівник із причини невиконання або неналежного виконання роботодавцем передбачених контрактом зобов’язань, або ж сам роботодавець із підстав, не передбачених ні чинним законодавством, ні контрактом. Бажано, щоб були визначені розміри таких компенсацій та їх збільшення, наприклад, на коефіцієнт фактичного підвищення заробітної плати відповідно до рішень уряду.

Контрактом не може бути змінено порядок розгляду індивідуальних спорів. За домовленістю сторони можуть змінювати умови контракту, укладаючи та підписуючи письмову угоду. Умови контракту визнаються конфіденційними, а обов’язок щодо забезпечення конфіденційності покладається на роботодавця. Вимоги конфеденційності не поширюються на умови контракту, що регулюються чинним законодавством, та по відношенню до контролюючих органів. Погоджуючи умови контракту, сторони повинні взяти до уваги, що відповідно до статті 9 КЗпП України, положення, які погіршують становище робітника порівняно з чинним законодавством є недійсними.
 
Наталя ДЕМЧЕНКОЗверніть увагу: Знайти роботу в Києві - на Jobs.ua!


Jobs.ua рекомендує переглянути:

Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Srochno.ua - Терміново Потрібні Training.ua - Тренінги в Україні
Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні Personal.ua - Пропоную Роботу
Profi.ua - Посадові Інструкції Jobsite.com.ua - Знайти Роботу ArendaZala.com.ua - Конференц зали


Робота водієм в Києві - Робота поваром в Києві - Робота продавцем в Києві - Робота менеджером в Києві - Робота касиром в Києві - Робота прибиральником в Києві - Робота перукарем в Києві - Робота вантажником в Києві

© 2002-2024 "Пропоную Роботу" | Мапа сайту